0

Emocje przemocy, część 4: STRACH

Strach jest zawsze fałszywym dowodem branym za prawdę. Wymyślasz swoje życie przez iluzje. To utrzymuje bezwład i niemoc – i staje się kłamstwem, które powstrzymuje cię przed pójściem dalej ze swoim życiem. Utrwala skutki nadużycia – utrzymując cię w przekonaniu o prawdziwości twoich ograniczeń, a tym samym nie wypuszcza cię z klatki przemocy.

Strach jest stanem, w którym się zablokowałeś, zamarzłeś i oniemiałeś. Jesteś sparaliżowany, w swoim zewnętrznym świecie możesz tylko trwać skamieniały przed tą rzeczą, która wygląda, jakby miała być traumatyczna.

Kiedy żyjesz w strachu, wątpliwości, sceptycyzm i cynizm stają się twoimi najlepszymi przyjaciółmi. Wierzysz, że ktoś zawsze cię wykiwa, wykorzysta, zrani, odrzuci lub opuści. Zazwyczaj to nie ma nic wspólnego z osobą lub sytuacją, przed którą stoisz, a ma wiele wspólnego z twoim wykrzywionym widzeniem rzeczywistości.

Strach zawsze sięga do przeszłości jako twojego punktu odniesienia względem tego, co się zdarzyło i projektowania tego na przyszłość.  Kiedy żyjesz w ciągłym stanie strachu, nigdy nie możesz być obecny.

Strach udaje dowód, że nie masz dość mocy, że nie jesteś w stanie i że nie możesz zrobić czegoś, aby wykreować zmianę w swoim życiu. To często ma źródło w małym dziecku w tobie, które doznało przemocy i poczuło się bezsilne. To dziecko bało się tego, co się dzieje i nie wiedziało, jak to zatrzymać lub zmienić. Ciągle funkcjonujesz tak, jakbyś nim był, kiedy funkcjonujesz z poziomu strachu.

Strach powstrzymuje cię przed kreowaniem życia i utrzymuje cię w klatce destrukcji. Różnica między strachem a podekscytowaniem polega na wyborze i świadomości. One powodują podobne wrażenia w ciele: motyle w brzuchu, skok adrenaliny, płytki oddech… kiedy to uznasz, pod maską strachu będziesz w stanie zobaczyć moc.

Oto sześć pytań wspierających cię w poznawaniu swojego strachu, aby nie miał więcej nad tobą władzy:

Jak bardzo funkcjonujesz z poziomu strachu?

Jakiego rodzaju sytuacje go uruchamiają?

Jak on się pokazuje? Jak go odczuwasz w swoim ciele?

Czy zauważasz, kiedy wchodzisz w przeszłość, a następnie szukasz podobnych rzeczy w teraźniejszości?

Czy szukasz dowodu w teraźniejszości, że rzeczy idą w złym kierunku?

Kiedy zauważasz, że czujesz strach, zadaj sobie pytanie: „Czy to strach czy podekscytowanie?” Jeśli to podekscytowanie, to wspaniale! A teraz wchłoń tę energię i daj znać swojemu ciału i umysłowi, że to podekscytowanie.

Jeśli to strach, użyj poniższego ćwiczenia, aby to uznać i wyjść ze strachu.

ĆWICZENIE: WYCHODZENIE ZE STRACHU

Uznaj, że się boisz mówiąc na głos 3 razy:

Boję się. Boję się. Boję się.

Zapytaj siebie:

„Czego się boję?”

„Czy to ma coś wspólnego z przeszłym doświadczeniem przemocy?”

„Czy to (przeszłe nadużycie) dzieje się teraz? Albo czy ten strach jest „fałszywym dowodem branym za prawdę”?

Ciekawość względem swojego strachu zaprasza więcej informacji, więcej świadomości i więcej przestrzeni. Strach często uruchamia odpowiedź „walcz, uciekaj lub znieruchomiej”. Ciekawość otwiera ci drzwi do widzenia z większą klarownością i odpowiadania z większą pewnością.

Seria artykułów dotycząca emocjom towarzyszącym przemocy ujawniła dwa ich aspekty: siłę osłabiającą i destrukcyjną – oraz dodającą mocy. Dzięki pytaniom i ćwiczeniom, którymi się podzieliłam, możesz zacząć mieć większą świadomość tego, kiedy jesteś w którym aspekcie każdej z tych emocji. Nie musisz być już więcej na łasce swoich emocji. Więcej świadomości oznacza większy wybór.

(Artykuły o Emocjach Przemocy są fragmentami nowej książki dr Lisy Cooney „Kopnij Przemoc w Jaja”.)

Zobacz Część 1 serii (WSTYD) tutaj.

Zobacz Część 2 serii (ZŁOŚĆ I WŚCIEKŁOŚĆ) tutaj.

Zobacz Część 3 serii (SMUTEK) tutaj.

Oryginał artykułu znajduje się tutaj.

Autor: dr Lisa Cooney
http://drlisacooney.com